Επιλογή Σελίδας
Η συνέντευξη μου στο Smaragdi.com

Η συνέντευξη μου στο Smaragdi.com

  Τιμή για την Ελλάδα ο Γλύπτης Γεώργιος Ρούσσης, με μία μοναδική συλλογή που προβάλει την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μία συλλογή, που δεν υπάρχει παρόμοια στο εξωτερικό ή στη Χώρα μας (1200 έως το 500 πΧ). Ο ίδιος, μία  εξέχουσα προσωπικότητα πολλών ανθρωπίνων...