Επιλογή Σελίδας

Η Arty on  παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την ανάδειξη του
Ελληνικού πολιτισμού εντός και εκτός συνόρων.
Την προστασία καθεαυτού του πολιτιστικού προϊόντος στοχεύοντας:

Στη διάσωση και συντήρηση έργων σύγχρονης δημιουργίας με την αξιοποίηση των σημερινών εξελιγμένων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογικών μέσων που τα προφυλάσσουν από τη φθορά του χρόνου.

Στη διττή του ανάδειξη τόσο σε περιβάλλοντες χώρους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες παρουσίασης του έργου συνυπάρχοντας αρμονικά και σε ενότητα μαζί του, όσο και στην παράλληλη προβολή και διάδοσή του σε ευρύτερες ομάδες του πληθυσμού, εντός και εκτός συνόρων.

Στην προώθηση, οικονομική ενίσχυση και στήριξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ίδια την παραγωγή προϊόντων πολιτισμού.

Τη στήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζομένων του πολιτισμού:

Συμβάλλοντας έμπρακτα στην ανάδειξη του έργου τους και τη στήριξή τους ως επαγγελματίες…

Με την ενίσχυση της εκπαίδευσης ατόμων που δρουν και εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού.

Με τη δυνατότητα της εταιρείας να λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας για την οικονομική ενίσχυση σε επιλεγμένους καλλιτέχνες μέσα από προγράμματα που θα αναλαμβάνει να διαχειρίζεται και να εκτελεί η αστική εταιρεία.

Την προώθηση της επαγγελματικής, εκπαιδευτικής και καλλιτεχνικής κατάρτισης καλλιτεχνών και εν γένει των επωφελούμενων του φορέα

Την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την παροχή ευκαιριών σε νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες.

Την προσφορά συλλογικής υπηρεσίας και την παραγωγή κοινωνικής ωφέλειας:

Με την ανάπτυξη παρεμβάσεων ευρύτερου πολιτιστικού χαρακτήρα που αναδιατάσσουν το αστικό περιβάλλον.

Την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και τη δημιουργία σταθερών δεσμών ανάμεσα στους πολίτες της χώρας και τον πολιτισμό.

Με την ενδυνάμωση των δεσμών της Ομογένειας με την Ελλάδα και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία της χώρας.

Τη συμβολή στη δημιουργία ενός ελεύθερου και ενθαρρυντικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Εξειδικευμένο προσωπικό που αποτελείται από συντηρητές έργων τέχνης, γλυπτές, καλλιτέχνες εικαστικών τεχνών και κ.λ.π. Η εταιρεία έχει σκοπούς πολιτιστικού, καλλιτεχνικού, εκπαιδευτικού, διατροφικού, κοινωνικού, ενημερωτικού, αθλητικού, φιλανθρωπικού, μην κερδοσκοπικού, κοινωφελούς χαρακτήρα. Στους κύριους σκοπούς της Εταιρείας συγκαταλέγονται η διάσωση, συντήρηση και προβολή εντός και εκτός των συνόρων, έργων του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, με έμφαση στα έργα γλυπτικής τέχνης αλλά και ευρύτερης εικαστικής δημιουργίας, η οικονομική, ηθική και κάθε δυνατή ενίσχυση καλλιτεχνών και δημιουργών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Εκδηλώσεις – Ημερίδες

Οργανώνουμε ημερίδες,
συνέδρια, διαλέξεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλα δρώμενα συναφή με τις
δραστηριότητές μας σε δημόσιους ή και ιδιωτικούς χώρους

Γιούρι Γκαγκάριν

Ηράκλειο Κρήτης

Πρίν & μετά

Ηράκλειο Κρήτης

Πρίν & Μετά

Για να ανεβάσουμε πολιτιστικά το επίπεδο της Ελλάδας να το μεταδώσουμε παγκοσμίως και να το προστατεύσουμε από τη φθορά, και τις καταστροφικές ομάδες που διεκδικούν την πτώση του πολιτισμού μας.

Λαμβάνουμε δωρεές, χορηγίες και κάθε είδους οικονομική ενίσχυση από ιδιωτικούς ή δημόσιους, εθνικούς ή διεθνείς φορείς ή  και να προετοιμάζει και να υποβάλει προτάσεις και σχέδια για χρηματοδότηση από ανάλογους φορείς καθώς  επίσης και να υποστηρίζει, εκτελεί και υλοποιεί αυτές.

Πρόγραμμα

Συντηρώ – Διατηρώ – Προστατεύω

Το πρόγραμμά μας συντηρώ – διατηρώ – προστατεύω περιλαμβάνει τη συντήρηση έργων τέχνης, γλυπτών και μνημείων πού βρίσκονται σε δημόσιους χώρους πλατείες κλπ παντού στον ελλαδικό χώρο.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής διαλέγετε ένα γλυπτό μαρμάρινο η ορειχάλκινο από το χώρο που εσείς επιθυμείτε και η Artyon.gr  σας καθορίζει το κόστος το οποίο η συμμετοχή σας θα είναι οικονομική και ευεργετικού χαρακτήρα, εφόσον έχετε συμπεριλάβει ένα έργο που για διάφορους λόγους έχει εγκαταλειφθεί στις καιρικές συνθήκες και στους βανδαλισμούς.

Η προστασία του και η συντήρηση του έργου θα είναι υπό την ευγενική σας συμμετοχή για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε, η ευγενική σας αυτή  χορηγία για τη διατήρηση του μνημείου ή των μνημείων που εσείς θα επιλέξετε είναι κάτι το οποίο έχει ανάγκη η Ελλάδα μας ως προς την υγιή εμφάνιση της ιστορίας του τόπου μας.

Σας ευχαριστούμε Artyon.

Μερικά από τα Έργα που έχουν  συντηρηθεί σε δημόσιους χώρους στην Ελλάδα!

Ευχαριστώ πολύ την πιο γνωστή εταιρεία στον χώρο  Ubisoft που με τίμησε και με διάλεξε να φιλοτεχνήσω τα όπλα το κράνος την ασπίδα κλπ του διασημότερου Video game στον κόσμο

Αρωγοί

Επικοινωνήστε μαζί μας